08-580 270 00

GILLA OSS

HÄR BOKAR DU DIN SYNUNDERSÖKNING

BOKA ONLINE

Kolorimetri och visuell stress

Upptäck hur färg kan lindra visuella svårigheter och hjälpa med dyslexi.

Visuell stress är ett uttryck som beskriver visuella svårigheter och perceptuell förvrängning i text, vilket upplevs av många människor som har problem med att läsa och skriva. Problemet uppskattas upplevas av ca 40% av människor med läs-och skrivsvårigheter och av 20% av befolkningen i allmänhet i varierande grad.

Färgade överlägg kan förbättra läshastighet och -färdighet och kan också ge längre perioder av läsande utan svårigheter. När detta är fallet visar det på att en patient skulle kunna ha nytta av precisions-tonade linser. Linserna skrivs ut med hjälp av en kolorimeter.

Nyligen utförda studier visar att symptomen av visuell stress kan vara orsakade av en över-retbarhet av hjärnans visuella cortex. Problemet kan också vara länkat till fotofobi och migrän.

Visuell stress är vanligare hos dyslektiker än i den övriga befolkningen, men visuell stress är distinkt från dyslexi och de fonologiska svårigheter med vilka dyslexi förknippas.

Många tusentals barn som tycker läsning är tröttsamt och besvärligt har odiagnosticerad visuell stress.

De måste arbeta hårdare än sina kamrater för att uppnå samma mål, ofta med extra hjälp. Många av dessa patienter skulle kunna få hjälp av precisions-tonade linser. Det är därför viktigt att varje barn med läs-och skrivsvårigheter får en remiss till en optiker som kan utföra en genomgående ögonundersökning och testa för visuell stress.

En diagnostisk process har utarbetats som möjliggör identifiering av visuell stress och särskiljer från andra barriärer till inlärning. Detta uppnås genom att lägga olika färglagda överlägg över text.

Tecken och symptom på visuell stress

Alla eller några av de följande problemen kan tyda på visuell stress:

  • Texten verkar ‘röra sig’
  • Mönster uppstår i tryckstilen (beskrivs ofta som floder eller ormar)
  • Barnet tröttnar snabbt på att läsa
  • Huvudvärk, migrän eller ont i ögonen
  • Använder fingret för att följa raderna under läsning
  • Frustration och lågt självförtroende

Färgade överlägg kan markant förändra livskvaliteten hos patienter som lider av migrän.

Migrän associeras ofta med ljuskänslighet och de flesta patienter är fotofobiska under ett migränanfall.
Ljuskänsligheten sker i samband med starkt ljus och markerade geometriska mönster, särskilt ränder. Känsligheten associeras med ett ovanligt starkt respons från hjärnans visuella cortex.

Både hjärn-abnormaliteten och känsligheten reduceras med precisions-tonade linser. Andra färgade linser har ingen förmånlig effekt. I en del fall förhindrar precisions-tonade linser helt och hållet, men det är vanligare att de gör det möjligt för patienter att fortsätta sina dagliga aktiviteter trots migränanfall och att klara av miljöer som i vanliga fall skulle få dem att uppsöka ett mörkt rum.

Färgade överlägg

Färgade överlägg används i stor utsträckning både i klassrum och av optiker och är ett essentiellt hjälpmedel för att identifiera visuell stress. När det rätta överlägget har identifierats är det vanligt att se medelmåttig till stor förbättring i både läshastighet och -färdighet. Överläggen är färgade blad av robust transparent plast som läggs över en text när du läser.